Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2007 - 2013


 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Oravský Biely Potok (2007-2013)

Adobe Reader

1,5MB