Štatistika obyvateľstva


 Vývoj počtu obyvateľov v obci za minulé storočia:

 rok -  počet

rok -  počet

rok -  počet

1778 - 360

1886 - 1003

1950 - 575

1794 - 794

1890 - 801

1961 - 750

1798 - 869

1900 - 677

1970 - 709

1820 - 717

1910 - 681

1980 - 647

1833 - 808

1921 - 683

1991 - 574

1869 - 872

1930 - 648

2000 - 571

1880 - 884

1940 - 616

2010 - 684  

Vývoj počtu obyvateľov v obci od roku 2004:

roky

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011 2012 2013 2014
počet obyvateľov

630

637

637

644

666

682

684

696

698

716

720

Prirodzený prírastok obce

rok

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012

2013 2014
narodení

12 

12 

10 

11

9

9

9

10

zomrelí

6

5

6

4

3

+ / -

+4

+1

-1

+1

+11

+3

+5

+4

+3

+5

+7

    

Narodení v roku 2014: Rastislav Golboň 10.03.2014
  Ema Bojňanská 26.04.2014
  Emma Matláková 14.07.2014
  Ondrej Maďar 10.08.2014
  Linda Domagalová 26.08.2014
  Matej Chladný 23.10.2014
  Liliana Betuštiaková 17.11.2014
  Nela Ulrichová 05.12.2014
  Monika Ulrichová

05.12.2014

  Lukáš Pavčo 30.12.2014

Zomrelí v roku 2014: Peter Kaššák     *30.03.1955 - + 16.08.2014
  Mária Barancová *01.02.1949 - + 04.10.2014
  Jozef Martáň *01.06.1965 - + 21.12.2014
     
     
     

Migrácia obyvateľstva

rok

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010 2011 2012 2013 2014

prisťahovaní

21

10

9

13

18

18

3

11

7

20

3

vysťahovaní

2

4

8

7

7

5

6

3

8

7

6

migračné saldo

+19

+6

+1

+6

+11

+13

-3

+8

-1

+13

-3

Veková štruktúra obyvateľstva - rok 2014

vek

počet obyvateľov

percento

do 10 rokov

101

14,03%

10 - 20 rokov

93

12,92 %

21 - 30 rokov

120

16,67 %

31 - 40 rokov

118

19,39 %

41 - 50 rokov

106

14,72 %

51 - 60 rokov

79

10,97 %

nad 60 rokov

103

14,30 %

spolu:

720

100 %