Obecný úrad


Adresa:

Obecný úrad

Oravský Biely Potok 132

027 42

Telefón:

Sektretariát: 043 5395 411

Starosta: 043 5321 800

Fax: 043 5321 800

Bankové spojenie:

  Banka: VUB Tvrdošín

              Číslo účtu: 218 24 332 / 0200

Email:

oravskybielypotok@bsk.sk

orbpstarosta@bsk.sk

Pracovná doba:

Pondelok - Piatok:  7:00 - 15:00

Starosta: Mgr. Ján Kaššák

Samostatný referent: Mgr. Renáta Šangalová

Hlavný kontrolór obce: Mária Vrábelová

Ostatní zamestnanci: Jana Matláková

                                   Marek Kohár