Školstvo


  V roku 1957 sa vybudovala dvojtriedna škola, ktorú  v roku 1977 zrušili. Deti chodili do ZŠ v Habovke a keď sa postavila škola v Zuberci začali ju navštevovať aj naše deti. Slávnostné otvorenie jednotriednej Materskej školy v Oravskom Bielom Potoku sa uskutočnilo 1. 10. 1974. Je umiestnená v rodinnom dome, kde je až dodnes a v jej okolí sa nachádza veľký dvor. Miestny národný výbor za úradovania p. Jána Gibasa a brigádnickej pomoci rodičov, riad. Evy Mičkovej ju sprevádzkoval. Pomocnú ruku pri údržbe školského dvora a vybudovaniu dopravného ihriska podali členovia BSP kovolisovne Tesly Orava pod vedením p. Eugena Kahana. Počet zapísaných detí bolo 32. V roku 1997bola budova plynofikovaná za finančnej pomoci sponzorského daru p. Jozefa Gibasa a Obecného úradu . Od 1.7.2002 sa stala zriaďovateľom obec Oravský Biely Potok. Počet detí v 90 – tych rokov klesol, pretože mladé rodiny nemali pozemky na rodinné domy a odsťahovali sa. V súčasnej dobe je zapísaných 26 detí, v materskej škole pracujú dve pedagogické pracovníčky – riaditeľka, učiteľka a tri prevádzkové pracovníčky – školníčka, kuchárka a na polovičný úväzok vedúca ZŠS. Materská škola je jedinou spoločenskou inštitúciou v obci, preto sa aktívne zapája do akcií organizovaných OU. – Posedenie s dôchodcami, Deň Matiek, Deň otcov. Okrem toho sa zúčastňujeme okresných akcií organizovaných v priebehu roka: Oravský speváčik v Habovke, Hviezdička v Trstenej, Letná olympiáda v Nižnej, Benefičný festival v Tvrdošíne a Predškolácky trojboj v Čimhovej.
Fotky zo súčastnosti nájdete tu.