webGISWebGIS GEODETICCA je modulárna webová aplikácia pre správu mapových
a databázových informácií. Umožňuje inteligentné vyhľadávanie údajov,
meranie dĺžok a plôch, tlač výrezov máp alebo zostáv, pripojenie vlastných
dokumentov.

KLIKNITE NA LOGO
webgis znak