Škola


 

Najstaršia zmienka o škole v obci je v kanonickej vizitácii  z roku 1833. Pre školské účely sa používala chalúpka, z ktorej sa vysťahoval gazda. Pozostávala z jednej izby a komôrky. Nemala lavíc ani tabule. Chodilo do nej 32 žiakov. Učiteľa volili farár a farníci so súhlasom dekana. Kantorom a učiteľom bol Jozef Arvay a mal tieto povinnosti: organovať, predspevovať, zvoniť na Anjel Pána, na bohoslužby i na pohreby, sprevádzať kňaza k chorým, učiť deti písať a počítať, ale najmä náboženstvo, byť príkladom pre veriacich a školskú mládež.

Keďže budova školy bola na spadnutie, spišský biskup v 50. rokoch 19. storočia povolil miestnemu kňazovi postaviť školu z pevného materiálu. Jeho úsilie však nenašlo odozvu ani u veriacich, ani u svetskej vrchnosti.

Začiatkom 60. rokov 19. storočia drevená budova škola bola vo veľmi zlom stave. Učilo sa v prenajatom dome alebo na fare. Vtedy spišský biskup Zábojník daroval na školu päť bočiek tokajského vína. Ich predajom sa získalo 250 zlatých na stavbu novej školy. Roku 1861 sa začali kopať základy pre školu a v nasledujúcom roku murovaná stavba už stála pod strechou. Obec však vymenila novú školu za starú faru, lebo sa mala stavať aj nová fara. Po roku 1870 adaptovala sa stará drevená fara na školu.

Koncom 80. a začiatkom 90. rokov 19. storočia mala škola okolo 150 žiakov. Vtedy na mieste bývalej fary vybudovali novú drevenú školu. Ale roku 1895 škola stratila cirkevný charakter a stala sa obecnou.

V 30. rokoch bola v obci štátna dvojtriedna škola a mala vyše sto žiakov. Roku 1957 postavili v obci novu dvojtriednu školu. Roku 1977 školu zrušili a odvtedy deti z obce navštevujú školy v obciach Habovka a Zuberec

stará škola