Papiereň


V období vzrastu písomnej agendy sa oravské panstvo snažilo zadovážiť si papier vlastnou výrobou, a preto si koncom 18. storočia založilo tri papierne, z ktorých jednu aj v Bielom Potoku. Papiereň v obci bola založená v roku 1781. Jej existenciu uvádza Korabinský vo svojom Lexikone z roku 1786. Papiereň pravdepodobne vyhorela pri požiari obce roku 1794.

Po vyhorení papierne správa oravského panstva niekedy v rokoch 1829 - 1831 poverila papiernického majstra Juraja Pánika výstavbou novej papierne. Z dôvodu jeho náhleho úmrtia roku 1831, papiereň na základe zmluvy s oravským panstvom z 28. septembra 1833 prebral majster Gašpar Rehulka. Ročne platil oravskému panstvu nájomné vo výške 40 zlatých a ročne mu musel predať 25 rysov, resp. 25 000 hárkov papiera bieleho, čistého a súceho na písanie. Panstvo, ktoré mu za každý rys platilo 25 zlatých, si takto zabezpečilo stále dodávky písacieho papiera pre svoju administratívu. Platnosť zmluvy sa obnovila roku 1850. Majster Gašpar Rehulka používal svoju osobitnú priesvitnú značku na vyrábanom papieri. Jeho priesvitka mala na ľavej polovici hárka umiestnenú variantu uhorského znaku so štítom, v ktorom bol dvojkríž a kockované pole. Nad štítom bola jednoduchá korunka. Na pravej polovici hárka bolo písmeno R. 

Bielopotocká papiereň bola stavaná na vodný pohon. Vo výbave mala strojové zariadenie a brús na drevovinu. Drevovinu používala sama na výrobu papiera a tiež ju predávala lisovanú v tehlách.

Z papiernických majstrov v obci sa spomína aj majster Peter Rehulka, ktorý bol tovarišom v párnickej papierni. Bielopotocká papiereň zanikla vyhorením roku 1880. Dnes už niet po nej ani pamiatky. Pravdepodobne stála na mieste dnešnej píly.   

Priesvitka Gašpara Rehulku           Priesvitka Petra Rehulku   

Priesvitka Gašpara Rehulku mala                Priesvitka Petra Rehulku mala